BIOREPEL sprej

Chytrá houba » Proti plísni na zdi

Naše cena:299.00
Doporučená cena:319.00
Naše skladové zásoby: 1032 ks

Obsah balení:

1) sprej (1g aktivní látky)
2) a vloženou krabičku Bio Repel (sáčky 1g + 2g) zdarma v ceně balení, kterou lze případně koupit i samostatně zde

 

Použití:

BIO REPEL sprej (1g) a BIO REPEL (1x1g a 1x2g) je originální kompozice mikroorganismů obsahující "chytrou houbu", která likviduje nežádoucí plísně na zdech domů. Pythium oligandrum (česky "chytrá houba") se přímo živí plísněmi na zdech, po jejich eliminaci nemá čím se živit a z ošetřeného zdiva vymizí. Aktivní mikroflóra je nepatogenní, nenapadá rostliny, zvířata ani lidi. Jedná se o mezidruhový parazitizmus.

Používáním BIO REPELu je možné zabránit zdravotním rizikům, které plísně v obytných prostorách vytvářejí. Plísně vystřelují do ovzduší miliony až miliardy spór, které mohou způsobovat zdravotní potíže – alergie, dýchací potíže, záněty očí, vyrážky. Při svém růstu a v důsledku svého metabolismu uvolňují do okolí ketony, aldehydy, étery a další. Ty mohou alergizovat, způsobovat bolest hlavy, únavu, záněty průdušek a spojivek, plicní mycetomy a mykotoxikózy, exogenní alergické alveolitidy, otomykózy, gastroenterotoxikózy.

Specifická kompozice BIO REPELu s mikroorganizmem Pythium oligandrum hubí nežádoucí plísně na základě mezidruhového parazitizmu a je schopna svou aktivitou vymýtit i „podhoubí“ plísní rostoucích nejen na omítkách, v omítkách, ale i pod nimi ve zdivu. Po jejich eliminaci biologický proces ustane. K aktivaci přípravku je potřeba čistá voda a nanesení připraveného roztoku po aktivaci (smíchání obsahu s čistou vodou) na zasažené zdivo. Doba od aktivace po nanesení na zdivo by neměla přesáhnout čas dvou hodin.

BIO REPEL není přípravek chemický, ale biologický a nejen, že plísně odstraňuje ze zdí a nevznikají rezistence, či genetické mutace, ale má i přetrvávající účinek. Právě proto je významným přínosem v ošetřování zdí v bytových, kancelářských, výrobních, skladovacích nebo jiných prostorách.

Aktivní mikroflóra Pythium oligandrum obsažená v přípravku nemá pro ovzduší, rostliny, zvířata nebo člověka vedlejší nebo nežádoucí účinky.

Po aplikaci nepoužívejte barvy na zeď, které obsahují chemické či fungicidní složky, Chytrá houba je živý organismus a je potřeba používat výhradně barvy bez chemických přísad a bez fungicidních účinků. Případně si můžete bílou barvu bez fungicidních účinků za 119 Kč objednat přímo z našeho e-shopu zde.

 

Návod pro sprej:

 

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

Návod k odstranění plísně:

1) Odšroubujte rozprašovač a do lahvičky dolijte 450ml pitné vody.
2) Zašroubujte rozprašovač, obsah protřepte.
3) Pomocí rozprašovače nastříkejte na napadená místa dvě třetiny přípravku ze vzdálenosti 20 centimetrů.
4) Po dvaceti minutách opláchněte ošetřené místo vodou a nechte hodinu zaschnout nebo zavadnout.
5) Po hodinovém zaschnutí nastříkejte rozprašovačem na ošetřované místo zbytek přípravku s přesahem alespoň 15 centimetrů od původního okraje plísně.

Návod k preventivnímu ošetření proti plísním:

1) Odšroubujte rozprašovač a do lahvičky dolijte 450ml pitné vody.
2) Zašroubujte rozprašovač, obsah protřepte.
3) Pomocí rozprašovače zamlžte přípravkem preventivně na místa, kde je předpoklad, že by se v budoucnu mohly vyskytovat plísně.

 

Pozor - Šetřete přírodu a uchovejte rozprašovač pro nové použití. K novému použití využijte náhradní náplně umístěné v balení.

 

Návod pro pro využití sáčků:

 

 

Návod k odstranění plísní:
1) Ustřihneme sáček 1g v naznačeném místě a dolijeme pitnou vodou. Protřepeme a necháme obsah 5 min aktivovat. Aktivovaný přípravek dále ředíme do 10-20 l vody.
2) Malířským válečkem nebo štětcem omyjeme připraveným roztokem postižené místo (tmavé skvrny na zdi) a pak zbylý roztok vylejeme.
3) Pokračujeme po zaschnutí zdiva.
4) Ustřihneme sáček 2g v naznačeném místě a dolijeme pitnou vodou. Protřepeme a necháme 5 min aktivovat. Aktivovaný přípravek dále ředíme do cca 1,5 l vlažné vody.
5) Pomocí malířského válečku nebo štětce naneseme zředěnou suspenzi (1,5 l) na napadené zdivo s minimálním překrytím cca 5cm.
6) Ošetřené místo můžeme po zaschnutí překrýt malířskou barvou.


Návod k preventivní ošetření proti plísním:
1) Obsah obou sáčků může být rozředěn společně do cca 10-15 l vody. Vzniklou suspenzi necháme 5 min aktivovat.
2) Suspenzi použijeme pro preventivní ošetření (nátěr) 30-40 m2 zdi.


Návod k preventivní použití ve vodorozpustných nátěrech:
1) Ustřihneme sáček 2g v naznačeném místě a dolijeme pitnou vodou. Protřepeme a necháme 5 min aktivovat.
2) Vzniklou suspenzi vmícháme do malířské barvy (sáček B do 5 kg barvy bez fungicidních účinků: koupíte například zde).
3) Malujeme běžným způsobem.

 

Z tohoto balení BIO REPEL (sáčky) získáte:
10 litrů čistícího roztoku + 1,5 litru aktivního roztoku = 11,5 litru
Čistící roztok vystačí na 10-12 m2 napadeného zdiva (omítky)
Aktivní roztok vystačí na 7-9 m2 napadeného zdiva (omítky)
Aktivní roztok v barvě 30-40 m2 prevence
Prevence zdivo 60-70 m2

Není nutná čekací prodleva po ošetření.

Během práce dodržujte hygienické zásady, nejezte, nepijte, nekuřte. Po skončení práce si důkladně umyjte ruce.

Frekvence aplikací:


Pro odstranění nežádoucích plísní je dostatečná jedna aplikace dle popsaného postupu. Doba ochrany je závislá na specifických podmínkách v místě aplikace. Pro prevenci je dostatečná jedna aplikace přípravku.Upozornění:


Plíseň před aplikací neodstraňujte suchou cestou, aby se spory plísní nedostaly do ovzduší a nezamořily další prostory. Vzhledem k biologické podstatě přípravku výrobce nezaručuje systémový účinek na netypické, nepřirozeně vyselektované nebo geneticky modifikované druhy nežádoucích plísní na zdech. Nejméně 14 dní před aplikací a alespoň 14 dní po aplikaci nepoužívejte žádné jiné přípravky na ošetřování zdí proti plísním. Nepoužívat pro prostory používané k pěstování hub.

 

Skladování:


Skladujete v suchu při pokojové teplotě 15-25oC a relativní vlhkosti do 40%. Skladujte v původním, uzavřeném obalu.
Naředěný přípravek zaktivovaný vodou je možné skladovat nejdéle 24 hodin od naředění.


První pomoc:


Při potřísnění: Omyjte dostatečným množstvím vody. Použijte mýdlo, je-li potřeba.
Při zasažení očí: Neprodleně vypláchněte dostatečným množstvím pitné vody.
Při nadýchání: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte ho v klidu v poloze usnadňující dýcháni.
Při požití: Vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařské pomoci informujte o přípravku, se kterým se pracovalo (mějte po ruce obal nebo štítek výrobku), a o poskytnuté první pomoci.

Pokyny pro lékaře: Žádná nebezpečí, která by vyžadovala speciální pomoc.


Nejsou zaznamenány žádné nežádoucí účinky na lidské ani zvířecí zdraví. Nejsou popsány žádné nežádoucí ani neočekávané vedlejší účinky.

EAN: 8594031570332

Číslo povolení ČR: CZ-0017268-0000


Zákazníci, kteří si zakoupili tento produkt, také koupili:


Polyversum Biogarden 5g 119.00
Pythie Biogama jemná mast 50ml 339.00
Bio Repel 219.00
Pythie Baby Mast na opruzeniny 50 ml 339.00
Chytrá houba Pythie Biodeur Nail 3x3g 419.00