Lékařské testy Chytré houby


Výňatek z materiálů zveřejněných kompletně na http://www.pythium.eu/cs/pro-lekare/

 

Výsledné posouzení účinků biopreparátu bylo prováděno 1 měsíc po poslední aplikaci. Ze subjektivního hodnocení výsledků aplikací osobami zařazenými do ankety stejně jako z objektivního hodnocení ošetřujících lékařů vyplynulo (tab. 3 ), že se při jeho základním použití podařilo odstranit pachové symptomy v 78,6 % případů a podstatně zlepšit v 19 % případů. V případě hidrotického syndromu tomu tak bylo u 67,4 a 27,9 % sledovaných osob. Eliminace mikroskopických hub z projevů mykózy byla posuzována pouze na základě klinických údajů ošetřujících lékařů, neboť nebyly k dispozici kompletní sestavy kontrolních laboratorních vyšetření. Nicméně na základě klinických zjištění můžeme konstatovat, že u projevů tinea pedis a tinea interdigitalis se daří celkově zlepšit stav u všech postižených, s úplnou zástavou projevů u 82,8 % osob. Pouze v případě onychomykózy je hodnocení za tak krátkou dobu sledování velmi obtížné. U 72,9 % ošetřených osob, však bylo možné pozorovat určité zlepšení. Jako pozitivní úspěch hodnotilo zmenšení hyperkeratotických hmot pod nehtovou ploténkou, částečné odrůstání nového - zdravého nehtu, změna barvy postižené nehtové ploténky a v neposlední řadě úleva od bolestivých projevů onychomykózy.

 

 

Typ postižení počet sledovaných pacientů

Stav za 1 měsíc po 3 aplikacích

    odstraněno zlepšeno nezlepšeno
Pachové symptomy 42 33 78,6% 8 19% 1 2,4%
Hidrotický syndrom 43 29 67,4% 12 27,9% 2 4,7%
Dermatomykóza  (* 58 48 82,8% 10 17,2% 0 0%
Onychomykóza 59 (** -% 43 72,9% 16 27,1%

 

Legenda :

(* ............................     tinea pedis, tinea interdigitalis

(** ..........................     pro krátký časový odstup po zahájení terapie nelze objektivně zhodnotit

 

Tinea pedis je nejčastější dermatofytóza vůbec a odhaduje se, že se její výskyt mezi dospělými blíží až k 50%

 

 

Kontaktní adresa :

MUDr. Karel Mencl CSc.

Laboratoř lékařské mykologie

Mikrobiologické odd. nemocnice Pardubice

 

 

Zdroj: http://www.pythium.eu/cs/pro-lekare/